Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Bir firmanın, kurumun, vakfın ya da başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. 


Kimliğinizi en doğru ve etkili şekilde yansıtmak isterseniz, firmanızın iç ve dış dünyadan görünen yüzünü biz tasarlayalım.